apdarkyti

apdarkýti 1. tr. B, K apteršti, apipurvinti, sutepti: Apdarkýti anus su purvais J. Tu mano lovą apdarkei CI320. | prk.: Sąžinė jų, būdama silpna, yra apdarkoma Bt1PvK8,7. | refl.: Beeidamas per purvynę, visas apsidar̃kė, apsitaškė . 2. refl. neskoningai, nepadoriai apsirengti: Apsidar̃kius ta Ona, apsidar̃kius, nė gražėt negražu! Pc. \ darkyti; apdarkyti; išdarkyti; nudarkyti; padarkyti; pridarkyti; sudarkyti; uždarkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apdarkymas — apdar̃kymas sm. (1) → apdarkyti: 1. B Čystykitės nuog visų apdarkymų srš. 2. refl. Nežmoniškas te apsidar̃kymas – suknia su uodegom! Pc. 3. brš apšmeižimas. darkymas; apdarkymas; išdarkymas; sudarkyma …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apibjaurinti — apibjaũrinti tr., apbjaũrinti K; R 1. MTXIX padaryti bjaurų, apdarkyti, apgadinti, pažeminti: Tu apibjaurinai, t. y. bjauriu darei J. Valgyt nepraustomis rankomis tatai neapbjaurina žmogų BtMt15,20. Griekais didžiais aš apibjaurintas PK62. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmaitoti — tr. 1. S.Dauk apdarkyti: Cirke apmaito[ja] (apdumia) akis, daugiau nėko Šts. 2. refl. negražiai apsirengti: Kuom tu čia apsimaitojai? Skd. maitoti; apmaitoti; įmaitoti; išmaitoti; numaitoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darkyti — darkyti, dar̃ko, dar̃kė tr. 1. R, K netvarkingai, prastai ką dirbti, niekais leisti; bjauroti, gadinti, dergti: Kam tu darkaĩ drabužius? J. Gyvoliai dar̃ko javus, rikes, mendelius, t. y. anuoja, gadina J. Toks siuvėjas tik dar̃ko gelumbę, gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdarkyti — tr. 1. išdraikyti, išdraskyti, išmėčioti: Gyvoliai išdar̃kė rugių rikes, javus J. Kam tu išdarkeĩ mergelės visus pašalius, t. y. išmėčiojai J. Ko lakstai kap aitvaras plaukais išdarkytais? Švnč. Turėjau pinigo, tai ir išdarkiaũ tai an šio, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudarkyti — tr. 1. nubjauroti, nugadinti, niekais paleisti: Vaikai riešutus jaunus nudar̃ko Skr. Tiem tvartam reik nemažai molio – daug žemės nudarkyt (iškasant duobes) Gs. | refl.: Su mašina kuliant daugiau grūdų nusidar̃ko (nusimeta) Gs. 2. išplūsti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padarkyti — 1. tr. rš kiek pagadinti. 2. refl. padarganoti, pabūti nepastoviam: Matysi – pasidarkỹs ir vėl bus gražus oras Skr. darkyti; apdarkyti; išdarkyti; nudarkyti; padarkyti; pridarkyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridarkyti — 1. intr. pridraikyti, primėtyti: Pridarkei visur po aslą J. 2. tr. pridergti, priteršti: Spėk išsišluot, ir vė pridar̃ko Gs. ^ Mauša nairėsi kaip katinas, peleną pridarkęs M.Valanč. darkyti; apdarkyti; išdarkyti; nudarkyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudarkyti — 1. tr. sugadinti, subjauroti, niekais paversti: Raupai jo veidą sudar̃kė Grz. Jis sudarkė medegą betašydamas, t. y. sugadino J. Jis nemoka siūti, viską sudar̃ko Sdr. Sudar̃kė tuos burokus palaidi arkliai Bsg. Tik ką pasės, tai kirmėlės, vabalai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždarkyti — tr. užbarstyti, pridraikyti: Veždami šieną, gerai vežimus apdarykit, kad nebirėtų, ba taip visą kelią uždarkyste Km. darkyti; apdarkyti; išdarkyti; nudarkyti; padarkyti; pridarkyti; sudarkyti; uždarkyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.